Rozwój telewizji oraz nastanie ery Internetu i Youtube spowodowało, że tradycyjne podejście do reklamy musiało ulec zmianie. Pojawiło się większe zapotrzebowanie na tworzenie komercyjnych treści wideo, które w sposób coraz mniej oczywisty będą w stanie przedstawić produkt. W ten sposób dzisiaj praktycznie każdy spot reklamowy opowiada historię. Ta sytuacja stała się powodem dla którego projektowanie spotów musiało ulec zmianie.

Temat = wartość

Jeśli chcesz stworzyć udany spot reklamowy, wówczas oprócz odpowiedniego sprzętu, ekipy filmowej i wiedzy technicznej, powinieneś zacząć od budowania historii. To oznacza, że na samym początku warto określić temat zawierający się w jednym słowie lub haśle, które jednocześnie określają wartość będącą ściśle powiązaną z tożsamością produktu. Np. dobro, przyjaźń.

Emocje sięgające zenitu

To, co porusza nas w filmach, to sceny wywołujące emocje. W przypadku kreowania spotów reklamowych nie jest inaczej. Zbudowanie odpowiedniego napięcia poprzez zachowanie trzyaktowej konstrukcji całości oraz skupienie się na scenach opartych na emocjach od razu spowoduje, że widz zacznie pozytywnie postrzegać obraz – a w związku z tym twój produkt. Dzisiaj nachalne prezentacje leków czy produktów spożywczych są irytujące, a tego typu reklamy zwykle mają krótką żywotność w mediach.

Oglądanie dobrych spotów reklamowych może być przyjemne, czego świadectwem są dedykowane reklamożercom seanse filmowe w wybranych multipleksach. Sztuką jest mieć wyczucie w tworzeniu dobrej historii, która w sposób wyważony i adekwatny odniesie się do podstawowych wartości o których również opowiada twój produkt.