Osoby, które zarządzają zasobami ludzkimi w instytucjach publicznych mają szczególnie wyjątkowe zadanie, ponieważ szukają najlepszych pracowników, którzy mogą mieć wpływ na wprowadzanie zmian nawet w skali kraju. Szczególnie, że o budowaniu strategii w tworzeniu odpowiedniej kadry pracowniczej w przestrzeni publicznej mowa jest zaledwie od kilku lat.

Po kolei

Według dr hab Stanisława Wrzoska za administrację publiczną przyjmujemy „system złożony z ludzi zorganizowanych w celu stałej, systematycznej, skierowanej ku przyszłości realizacji dobra wspólnego jako misji publicznej polegającej głównie (choć nie wyłącznie) na bieżącym wykonywaniu ustaw”. Jak wynika z definicji, ten sektor ma szczególne zadanie, którym jest wpływanie na życie całej społeczności obywatelskiej kraju. Z tego powodu umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach publicznych wymaga szczególnej uwagi.

Strategie zarządzania zasobami ludzkimi

W odniesieniu do nowego modelu zarządzania publicznego (tzw.

New Public Managment) strategie zarządzania zasobami ludzkimi również musiały ulec zmianie – na rzecz potencjalnych pracowników. Nie spowodowało to redukcji zatrudnienia w tym sektorze, a bardziej pewną modyfikację w procesie zarządzania. Strategie organizacji pożytku publicznego są planowane w taki sposób, by odpowiadać zapotrzebowaniu otoczenia czyli obywateli danego regionu. W takiej sytuacji segment HR w instytucjach publicznych musi stawać się bardziej elastyczny, ponieważ w ten sposób łatwiej będzie mu dostosować się do zmienności działań strategicznych instytucji – uzależnionych również od polityki kraju.
Choć charakter pracy menedżerów ds. zasobów ludzkich w instytucjach publicznych nieco różni się od ludzi na tych samych stanowiskach w firmach prywatnych, nadal podstawowe zadania są identyczne w obu sektorach.