Proces wdrażania nowego produktu w każdej firmie – mniejszych i większych – jest różny. Jest to uzależnione od charakteru produktu, sposobu pracy i struktury (np. nie wszędzie są stworzone te same działy) itp. Jednak na podstawie schematów działania kilku większych, przykładowych firm można stworzyć ogólny zarys planu produkcji nowego produktu, który możesz prześledzić poniżej.

Impuls

W zależności od sposobu organizacji danego przedsiębiorstwa na poziomie odpowiedniej struktury powstaje impuls – pomysł na stworzenie określonego produktu zaproponowany przez dany zespół wskazują na pewną potrzebę rynku. Gdy zostanie on przekazany i zaakceptowany przez dział marketingu, pomysł zostaje sprawdzany pod względem zgodności ze strategią i polityką firmy.

Możliwości i zapotrzebowanie

Kolejnym etapem jest przesłanie idei produktu do działu technologicznego/badawczego, aby sprawdzić czy wewnątrz firmy są możliwości i zasoby na wyprodukowanie „nowości”. Wówczas dział marketingu otrzymuje zadanie zbadania rynku pod kątem zapotrzebowania.

Decyzja i produkcja

Jeśli prace na wszystkich poprzednich etapach dobiegły końca, wówczas dochodzimy do momentu, w którym musi zapaść finalna decyzja o dopuszczeniu produktu do produkcji lub nie. Jeśli po otrzymaniu jeszcze wielu informacji zarząd podejmie decyzję pozytywną, wówczas podejmowane są kolejne badania mające na celu określenie, kiedy dokładnie produkt ma znaleźć się na rynku, zbadanie opinii publicznej poprzez próbne wypuszczenie małej ilości produktu do dystrybutorów, aby wtedy móc opracowywać strategię marketingową i określić finalne kanały dystrybucji.
Ta bardzo okrojona ścieżka wprowadzenia na rynek produktu w dużych firmach pokazuje, jak bardzo ważne jest zderzanie pomysłów z realiami występującymi na rynku. To sugestia, która dotyczy każdej strategii również w firmach niekoniecznie o rozmiarze korporacji.