Marketing jest dziedziną, która łączy ze sobą wiele nauk pozornie ze sobą niezwiązanych: ekonomię, sztuki wizualne, socjologię, psychologię itd. Szczególnie dzięki tej ostatniej marketingowcy nauczyli się jak bardzo istotnym jest badanie swoich odbiorców czyli potencjalnych nabywców promowanego produktu.

Psychologia poznawcza w sprzedaży

Ta dziedzina psychologii jest bardzo często stosowana w kampaniach marketingowych. Specjaliści pracujący w tym obszarze starają się wpływać na to w jaki sposób produkt zostanie odebrany w społeczeństwie, co na końcowym etapie przekłada się na wyniki sprzedaży.

Ich badania wykazują, że nie bez powodu strategie promocyjne wywołujące zaangażowanie emocjonalne jednostek są zwieńczone sukcesem w postrzeganiu całej marki.

Psychologia reklamy

Planując skuteczną strategię promocyjną warto, abyś zapoznał się również z tą dziedziną psychologii. Obecnie jest ona bardzo rozbudowana i traktuje o pewnych metodach ułatwiających reklamodawcy osiągnąć zamierzony na początku kampanii efekt kreacji swojego wizerunku. Głównie jej funkcjonalność polega na tzw.

„słodzeniu konsumentowi”. Bada reakcje odbiorców na odpowiednie komunikaty oraz zajmuje się kreowaniem pozytywnej relacji między firmą i jej produktami a odbiorcami. Dzięki psychologii reklamy dziś wiemy, że cel marketingu którym jest ukierunkowane działanie na realizację potrzeb konsumentów jest niepełny. Celem dobrych kampanii jest wzbudzanie i uświadamianie potrzeb, których spełnienie jest właśnie w oferowanym przez ciebie produkcie.

Kreując strategię reklamową warto nie zamykać się na czysto „ekonomiczne” działanie. Przez otwarcie się na nowe spojrzenie innych nauk możesz osiągnąć dużo więcej niż zamierzałeś.