Outsourcing to ostatnio częsta praktyka wielu przedsiębiorstw, szczególnie tych rozwijających się i chcących przeorganizować swoje struktury. Niekiedy takie rozwiązanie ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi – a czasem wręcz odwrotnie. Jakie są wady i zalety outsourcingu usług HR?

Zalety

Z pewnością dla niektórych przedsiębiorstw zatrudnienie zewnętrznej firmy zarządzającej jej zasobami ludzkimi stanowi spore ułatwienie. W ten sposób przejmuje ona istotną strukturę bogatą w żmudne procesy administracyjne, obciążającą często pracowników HR-u posiadających już i tak wiele obowiązków. Przykładowo takie rozwiązanie zdecydowanie odciąża pracownika ds. księgowych, który oprócz innych swoich zadań dotychczas musiał również pamiętać o wykonaniu wypłat wynagrodzeń pracowników na czas. Co więcej zewnętrzna firma z tytułu odpowiednio zawartej umowy odpowiada za sporządzenie odpowiedniej dokumentacji i prawidłowość naliczonych wynagrodzeń oraz za ewentualne zobowiązania finansowe wobec instytucji publiczno-prawnych.

Jedną z istotnych, choć bardziej delikatnych kwestii przemawiających za skorzystaniem z usług firmy outsourcingowej jest z pewnością zachowanie poufności wysokości wynagrodzeń pośród pracowników.

Wady

Tak naprawdę poważny problem związany z przekazaniem odpowiedzialności nad zasobami ludzkimi zewnętrznemu operatorowi pojawia się wtedy, gdy po prostu okazuje się on nierzetelny. W takiej sytuacji główne zagrożenie polega na tym, że tego typu firma posiada dużo ważnych informacji na temat twojego przedsiębiorstwa. Kolejnym istotnym minusem takiego rozwiązania są ewentualne problemy prawne, które musimy sami rozwiązać, jeśli firma outsourcingowa nie wywiązuje się ze swoich obowiązków zgodnie z obowiązującą umową. Z tego względu już na początku współpracy warto poprosić zleceniobiorcę o referencje od poprzednich klientów.
Nadal popularność przekazywania odpowiedzialności nad procesem zarządzania zasobami ludzkimi rośnie. Zastanawiając się nad takim rozwiązaniem, warto jest korzystać z usług już sprawdzonych lub polecanych firm – wtedy wszystko powinno pójść dobrze.