Kampanie marketingowe muszą być zaplanowane stosunkowo szczegółowo, aby osiągnąć zamierzone efekty. Czasem jednak drobne błędy w komunikacji są w stanie spowodować prawdziwe katastrofy. Warto zawczasu zastanowić się, jak unikać takich sytuacji.

Bezcelowość kampanii

Często briefy, które docierają do marketingowców i opisują pomysł na przeprowadzenie kampanii wydają się nie mieć większego sensu. Takie sytuacje mają miejsce wtedy, gdy opisane w niej działania są podejmowane z takich powodów jak: chęć nadążania za kampaniami konkurencji, trzeba wykorzystać posiadany budżet na dany rok itp. To może być złudne i w końcu: bezcelowe.

Brak komunikacji na linii marketing – sprzedaż

Bywa tak, że działy marketingu i sprzedaży w jednej firmie posiadają dwie różne wizje wprowadzenia produktu na rynek. Problem tak naprawdę pojawia się wtedy, gdy nigdy nie dochodzi do zderzenia obydwu propozycji, co często prowadzi do klapy całej kampanii.

Słaby research

Często marketingowcy uważają, że ich zadaniem jest jedynie kreacja lub zarządzanie promocją produktów, zapominając niestety o niezwykle istotnym etapie we wprowadzaniu produktu na rynek: badaniu rynku. Insight oraz ewaluacja tego procesu na różne sposoby pomaga poznać klientów i zapotrzebowanie produktu, co wydaje się być newralgiczne dla całej kampanii.
Można by długo mówić na temat błędów popełnianych w kampaniach marketingowych marek znanych na całym świecie. Warto jednak już na samym początku planowania zastanowić się nad przebiegiem całego procesu, aby ustrzec się przed niepożądanymi stratami.