Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) to jeden z newralgicznych procesów w każdym przedsiębiorstwie. Poprzez umiejętne działania menedżerów tego działu mogą oni bezpośrednio wpłynąć na rozwój całej firmy. Zatrudniając i pomagając w adaptacji, a następnie wpływając na rozwój zawodowy pracowników i stosowanie ich nagradzając mają w rękach narzędzia, które realnie przekładają się na osiągane rezultaty wszystkich działów. Z tego powodu tak bardzo istotnym jest obranie odpowiedniego kierunku, poprzez który możesz zarządzać danymi zasobami.

Strategia i ludzie

Od ok. 30 lat w literaturze światowej obowiązuje termin zarządzania zasobami ludzkimi, zamiast zarządzania kadrami. Powodem jest zmiana filozofii wielu przedsiębiorstw, które zauważają że największą wartością ich działalności są pracownicy.

Ich wiedza, doświadczenie, umiejętności itd. stanowią potencjał, który należy rozwijać i w który warto inwestować. W ten sposób niezwykle istotnym okazało się dobieranie właściwych ludzi, którzy będą w stanie realizować strategię firmy ustaloną przez zarząd.

Wybór ludzi wymaga czasu

Procesy personalne nieustannie przeplatają się z procesami biznesowymi – im bardziej ten mariaż jest udany, tym lepiej dla przedsiębiorstwa. Jednym z momentów w których bezpośrednio zauważamy efekt tej współpracy to proces rekrutacji nowych pracowników. Na zasadzie sita wybierani są nowi członkowie zespołu, których predyspozycje mają spełnić oczekiwania menedżera danego działu oraz są w stanie wypełnić założenia strategii firmy.
Z pewnością efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi to sztuka umiejętnego i zorganizowanego komunikowania się z ludźmi, którzy są najważniejsi dla każdego przedsiębiorstwa.